Sven

Sven är ett nordiskt namn, identiskt med fornsvenskans sven ’ung man’.

Sven är det vanligaste mansnamnet i de vikingatida nordiska runinskrifterna. Namnet bars också av kända kungar i Danmark och Norge, t.e.x. Sven Tveskägg (död 1014) och Sven Estridsson (död 1074).

Sven hör till de vanligaste namnen också i nysvensk tid.

I den rikssvenska almanackan 5 december och i den finlandssvenska 21 augusti.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten suain
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen