Sven

Sven är ett nordiskt namn, identiskt med fornsvenskans sven ’ung man’.

Sven är det vanligaste mansnamnet i de vikingatida nordiska runinskrifterna. Namnet bars också av kända kungar i Danmark och Norge, till exempel Sven Tveskägg (död 1014) och Sven Estridsson (död 1074).

Sven hör till de vanligaste namnen också i nysvensk tid.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift suain
Starkaste tidsperiod: 1920–49, 2010–

Namnsdag

5 december

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 21 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.