Rudolf

Rudolf är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt hruod, hrōd, motsvarande fornvästnordiskt hróðr ’ära, beröm’ (jfr Robert, Rolf), och ‑olf 'varg, ulv'.

Namnet fick spridning i Sverige bl.a. genom Erik Axel Karlfeldts dikt Svarta Rudolf.

I den rikssvenska almanackan 27 mars och i den finlandssvenska 6 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1360
Starkaste tidsperiod: 1900—1919

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.