Rolf

Rolf är ett nordiskt namn, en sammandragen form av urnordiskt HrōðulfR. Detta namn är i sin tur sammansatt av Hrōð‑, innehållande ett ord motsvarande fornvästnordiskt hróðr ’ära, beröm’ (jfr t.ex. Robert, Rudolf), och ‑ulf 'varg, ulv'.

Kända namnbärare i den norröna sagotraditionen är danakonungen Rolf Krake och vikingahövdingen Gånge-Rolf, som enligt den norsk-isländska traditionen grundlade Normandie (911).

I den rikssvenska almanackan 27 augusti och i den finlandssvenska 6 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten hrulfR
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen