Rolf

Rolf är ett nordiskt namn, en sammandragen form av urnordiskt HrōðulfR. Detta namn är i sin tur sammansatt av Hrōð‑, innehållande ett ord motsvarande fornvästnordiskt hróðr ’ära, beröm’ (jfr t.ex. Robert, Rudolf), och ‑ulf 'varg, ulv'.

Kända namnbärare i den norröna sagotraditionen är danakonungen Rolf Krake och vikingahövdingen Gånge-Rolf, som enligt den norsk-isländska traditionen grundlade Normandie (911).

I den rikssvenska almanackan 27 augusti och i den finlandssvenska 6 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten hrulfR
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.