Robert (Roberth)

Robert är ett tyskt namn, där förleden innehåller fornhögtyskt hruod, hrōd, motsvarande fornvästnordiskt hróðr ’ära, beröm’ (jfr Rolf, Rudolf), och efterleden ‑bert ’ljus, lysande’.

Namnet var under medeltiden vanligt på lågtyskt område liksom även i Nordfrankrike. Genom den normandiska invasionen av England spreds namnet till den engelskspråkiga världen. En tysk variantform är Rupert.

Bland personer som bidragit till namnets spridning kan nämnas den skotske diktaren Robert Burns (död 1796) samt amerikanska skådespelare som Robert Mitchum (född 1917), Robert Redford (född 1937) och Robert De Niro (född 1943).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1219
Starkaste tidsperiod: 1960–99

Namnsdag

7 juni

Delar namnsdag med:

  • Robin (namnlängden)
  • Bob, Bobby, Roberto, Rupert (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 7 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.