Ragnvald

Ragnvald är ett nordiskt namn, sammansatt av Ragn‑ och ‑vald. Namnet har historiskt sett samma bakgrund som Reinhold.

Under medeltiden var Ragnvald ett stormansnamn; det bars t.ex. av Ragnvald Ulfsson, jarl av Västergötland i början av 1000-talet. Namnet kom åter i bruk i samband med den nordiska namnrenässansen på 1800-talet.

I den rikssvenska almanackan 15 juli och i den finlandssvenska 5 september.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten rahnualtr
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen