Ragnvald

Ragnvald är ett nordiskt namn, sammansatt av Ragn‑ och ‑vald. Namnet har historiskt sett samma bakgrund som Reinhold.

Under medeltiden var Ragnvald ett stormansnamn; det bars t.ex. av Ragnvald Ulfsson, jarl av Västergötland i början av 1000-talet. Namnet kom åter i bruk i samband med den nordiska namnrenässansen på 1800-talet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift rahnualtr
Starkaste tidsperiod: 1910–29

Namnsdag

15 juli

Delar namnsdag med:

  • Ragnhild (namnlängden)
  • Ragni, Ragny, Rauni (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 5 september

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.