Ragnhild

Ragnhild är ett nordiskt namn, sammansatt av Ragn‑ 'råd, beslut' och‑hild 'strid, kamp'.

En känd namnbärare var helgonet Ragnhild av Tälje, enligt osäkra källor gemål till kung Inge den yngre (kung i början av 1100-talet). Namnet var vanligt under medeltiden och kom åter i bruk i samband med den nordiska namnrenässansen på 1800-talet.

Namnet har på skilda håll, t.ex. i Värmland, bevarats i former som Ragnil, Rangel, Rangela.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 15 juli.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten rahniltr
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen