Ragnhild

Ragnhild är ett nordiskt namn, sammansatt av Ragn‑ ’råd, beslut’ och‑hild ’strid, kamp’.

En känd namnbärare var helgonet Ragnhild av Tälje, enligt osäkra källor gemål till kung Inge den yngre (kung i början av 1100-talet). Namnet var vanligt under medeltiden och kom åter i bruk i samband med den nordiska namnrenässansen på 1800-talet.

Namnet har på skilda håll, t.ex. i Värmland, bevarats i former som Ragnil, Rangel, Rangela.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift rahniltr
Starkaste tidsperiod: 1900–39

Namnsdag

15 juli

Delar namnsdag med:

  • Ragnvald (namnlängden)
  • Ragni, Ragny, Rauni (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 15 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.