Reinhold

Reinhold är ett tyskt namn, sammansatt Ragn- 'råd, beslut' och ‑vald 'härskare'. Namnet har historiskt sett samma bakgrund som Ragnvald.

Efterleden har senare omtytts till hold ’trofast’ (jfr Berthold).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 16 juli.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1460
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.