Niklas (Niclas, Nicklas)

Niklas är en form av Nikolaus. Denna kom i bruk under 1600-talet i stället för det mer vardagliga Nils.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 6 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1593
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.