Nils

Nils är en nordisk form av Nikolaus (jfr Niklas).

Nils kom efter det förra sekelskiftet att tillhöra de vanligaste mansnamnen i Sverige. Det är nu ett av de tio vanligaste.

I den rikssvenska almanackan 8 oktober och i den finlandssvenska 6 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1455
Starkaste tidsperiod: 1920—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.