Nils

Nils är en nordisk form av Nikolaus (jfr Niklas).

Nils kom efter det förra sekelskiftet att tillhöra de vanligaste mansnamnen i Sverige. Det är nu ett av de tio vanligaste.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1455
Starkaste tidsperiod: 1920–29, 2000–

Namnsdag

8 oktober

Delar namnsdag med:

  • Nisse (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 6 december

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.