Nils

Nils är en nordisk form av Nikolaus (jfr Niklas).

Nils kom efter det förra sekelskiftet att tillhöra de vanligaste mansnamnen i Sverige. Det är nu ett av de tio vanligaste.

I den rikssvenska almanackan 8 oktober och i den finlandssvenska 6 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1455
Starkaste tidsperiod: 1920—29

Om namnen