Love

Love antas vara en svensk nybildning, en maskulin form av Lova eller Lovisa.

Carl Jonas Love Almqvist var döpt till Ludvig men ändrade i vuxen ålder detta namn till Love. Namnet har blivit populärt bland nyfödda pojkar under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1782
Starkaste tidsperiod: 1990–

Namnsdag

2 oktober

Delar namnsdag med:

  • Ludvig (namnlängden)
  • Lajos, Louis, Luis (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.