Love

Love antas vara en svensk nybildning, en maskulin form av Lova eller Lovisa.

Carl Jonas Love Almqvist var döpt till Ludvig men ändrade i vuxen ålder detta namn till Love. Namnet har blivit populärt bland nyfödda pojkar under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 2 oktober.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1782
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.