Ludvig (Ludwig)

Ludvig är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt hlūt ’högljudd; berömd’ och wīg ’kamp, strid’ (motsvarande fornsvenskt vigh med samma betydelse; jfr envig).

En fransk form är Louis. Ludvig har varit ett vanligt franskt kunganamn, tidigt i den frankiska formen Chlodwig, senare i formen Louis.

Ludvig är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 2 oktober, till minne av Ludvig den helige (död 1270).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1232 Ludowicus
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1980—99, 2000—

Om namnen