Ludvig (Ludwig)

Ludvig är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt hlūt ’högljudd; berömd’ och wīg ’kamp, strid’ (motsvarande fornsvenskt vigh med samma betydelse; jämför envig).

En fransk form är Louis. Ludvig har varit ett vanligt franskt kunganamn, tidigt i den frankiska formen Chlodwig, senare i formen Louis.

Ludvig är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1232 Ludowicus
Starkaste tidsperiod: 1885–1919, 1985–

Namnsdag

2 oktober

till minne av Ludvig den helige (död 1270).

Delar namnsdag med:

  • Love (namnlängden)
  • Lajos, Louis, Luis (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 2 oktober

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.