Lovisa

Lovisa är en försvenskad form av Louise.

Lovisa har varit namn på drottningar i Danmark, Norge och Sverige. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 25 augusti, till minne av drottning Lovisa Ulrika (1720—82).

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1652
Starkaste tidsperiod: 1885—1909, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.