Lovisa

Lovisa är en försvenskad form av Louise.

Lovisa har varit namn på drottningar i Danmark, Norge och Sverige. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1652
Starkaste tidsperiod: 1900–1924, 1990–2009

Namnsdag

25 augusti

till minne av drottning Lovisa Ulrika (1720–82).

Delar namnsdag med:

  • Louise (namnlängden)
  • Lou, Louisa, Lova, Lovise, Luisa, Luise (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 25 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.