Irma

Irma är ett tyskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Irm(in)- ’stor, väldig’ (jfr Emma).

I den rikssvenska almanackan 7/4 och i den finlandssvenska 31/3.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1868
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under hösten 2021.