Irene (Iréne, Iren, Irèn)

Irene är ett grekiskt namn, identiskt med ordet eirǽnæ ’fred’. Eirene var fredens gudinna i Grekland.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 5/4, efter det thessalonikiska helgonet Irenes.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1814
Starkaste tidsperiod: 1930—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.