Emma

Emma är ett tyskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Erm(in)-, Irm(in)- ’stor, väldig’ (jfr Irma). Senare även smekform till namn som Emilia. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren, och 2002 låg det överst på topplistan.

I den rikssvenska almanackan 23/7. Emma kom in i almanackan så sent som 1827, där det bildar ett av namnen i den s.k. fruntimmersveckan. I den finlandssvenska almanackan förekommer Emma 19/5.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1766
Starkaste tidsperiod: 1980—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.