Helena (Hélène)

Helena är ett grekiskt namn med betydelsen ’den lysande, strålande’. Namnet kan också ursprungligen vara bildat till ett ord i sanskrit, sarama ’himlafödd’.

Helena kom till Sverige genom Inge den äldres ryska hustru (död i början av 1100-talet). Hélène (äldst belagt 1810) är en fransk form av Helena.

I Sverige förekommer namnet även i former som Elin, Elna och Ellen.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1960–79

Namnsdag

31 juli

efter Sankta Helena av Skövde.

Delar namnsdag med:

  • Elin (namnlängden)
  • Eila, Elaine, Elena, Eli, Elina, Eline, Elna, Elny, Helen, Helene, Helli, Helly, Helna, Ilona (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 31 juli

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.