Helena (Hélène)

Helena är ett grekiskt namn med betydelsen ’den lysande, strålande’. Namnet kan också ursprungligen vara bildat till ett ord i sanskrit, sarama ’himlafödd’.

Helena kom till Sverige genom Inge den äldres ryska hustru (död i början av 1100-talet). Hélène (äldst belagt 1810) är en fransk form av Helena.

I Sverige förekommer namnet även i former som Elin, Elna och Ellen.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 31/7, efter Sankta Helena av Skövde.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.