Elin

Elin är en nordisk form av Helena. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 31/7. Sankta Helena av Skövde blev tidigt kallad Sankta Elin, vilket bidrog till att namnet fick särskild spridning i Västsverige. I den finlandssvenska almanackan 10/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1360-talet
Starkaste tidsperiod: 1884—99, 1900—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.