Ellen

Ellen är en norsk-dansk och även engelsk form av Helena. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I den rikssvenska almanackan 18/8 och i den finlandssvenska 10/2.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1824
Starkaste tidsperiod: 1885—1909, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.