Gustav Adolf

Gustav Adolf (se Gustav och Adolf) förekommer den 6 november både i den rikssvenska och i den finlandssvenska almanackan sedan 1727, till minne av Gustav II Adolfs dödsdag.

Denne var en av de första i Sverige som erhöll två förnamn.

Typ: mansnamn

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.