Gustav (Gustaf)

Gustav är ett svenskt namn, vars ursprung och betydelse är omdiskuterade.

Det är äldst känt från Västergötland och har antagits vara ett ursprungligt binamn med betydelsen ’götarnas stav’, dvs. ’(väst)götarnas stöd’. Ett annat tolkningsalternativ är att namnet är en nordisk ombildning av ett nordvästslaviskt Gostislav, sammansatt av ett indoeuropeiskt *ghosti ’vän’ och ett ord med betydelsen ’ära, rykte’.

En talspråklig form av Gustav är Gösta. Namnet är ett av de populäraste småbarnsnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 6/6, till minne av att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1225 Gotstauus
Starkaste tidsperiod: 1900—19, 1990—99, 2000—

Om namnen