Gustav (Gustaf)

Gustav är ett svenskt namn, vars ursprung och betydelse är omdiskuterade.

Det är äldst känt från Västergötland och har antagits vara ett ursprungligt binamn med betydelsen ’götarnas stav’, dvs. ’(väst)götarnas stöd’. Ett annat tolkningsalternativ är att namnet är en nordisk ombildning av ett nordvästslaviskt Gostislav, sammansatt av ett indoeuropeiskt *ghosti ’vän’ och ett ord med betydelsen ’ära, rykte’.

En talspråklig form av Gustav är Gösta. Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 6/6, till minne av att Gustav Vasa valdes till kung den 6 juni 1523.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1225 Gotstauus
Starkaste tidsperiod: 1900—19, 1990—99, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.