Gösta

Gösta är en svensk talspråklig form av Gustav.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 6/6.

Typ: mansnamn
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen