Adolf

Adolf är av tyskt ursprung, fornhögtyskt Adalwolf, sammansatt av Adel- 'ädel; främst' och -olf 'varg, ulv'.

I både den rikssvenska och den finlandsvenska almanackan 23/6, efter Fredrik Adolf, Gustav III:s yngste bror.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1594
Starkaste tidsperiod: 1885—99, 1900—09

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.