Bernt

Bernt är en lågtysk form av Bernhard. Namnet blev vanligt i Sverige under 1600-talet.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1381
Starkaste tidsperiod: 1930–49

Namnsdag

20 augusti

Delar namnsdag med:

  • Bernt (namnlängden)
  • Berna, Bernhardina (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.