Bernhard

Bernhard är ett tyskt namn, sammansatt av Bern- ’björn’ och ‑hard ’hård, fast’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1289
Starkaste tidsperiod: 1885–1919, (2015–)

Namnsdag

20 augusti

efter Bernhard av Clairvaux (död 1153).

Delar namnsdag med:

  • Bernt (namnlängden)
  • Berna, Bernhardina (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 april

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.