• Huvudmeny

Vad betyder ryd, red och röd?

Namnelementet ryd motsvarar fornsvenskt rydh som utvecklats ur ett äldre *riudh. Den ursprungliga betydelsen är ’röjning’. Enligt en hypotes har man också att räkna med en allmännare innebörd ’öppen plats, öppen mark’.

Många namn har ursprungligen avsett slåtter- eller betesmark, men också medeltida nybyggen i skogsmark har fått namn på -­ryd. En inte obetydlig andel av namnen går tillbaka till vikingatid, men majoriteten är ändå otvivelaktigt medeltida.

Förlederna kan bl.a. vara personnamn (t.ex. Göte i Göteryd), benämningar på naturlokaler (t.ex. Tingsryd, bildat till sjönamnet Tiken) eller åsyfta vegetation (t.ex. Linneryd, bildat till linde ’lind(bestånd)’).

Bebyggelsenamn på -­ryd är vanliga i Sydsverige (Skåne, Blekinge, Halland, Småland, Västergötland, Östergötland, Dalsland, Bohuslän). Enstaka namn förekommer sporadiskt längre norrut.

Efterleden har regionalt förändrats till röd (Skåne och Bohuslän) och red (Halland och Västergötland).

Uppdaterad 23 juni 2016