• Huvudmeny

Uppfattas man olika beroende på vilken dialekt man har?

Person som lyssnar med handen kupad runt örat.

Foto: Jeroen van Oostrom/FreeDigitalPhotos.net

Alla vet väl att stockholmare är snobbiga, göteborgare vitsiga, norrlänningar tystlåtna och smålänningar snåla, eller?

Attityder är ofta knutna till fördomar som i exemplen ovan, men de kan också ha med maktrelationer att göra. Eftersom Stockholm som huvudstad förknippas med makt är stockholmskan ofta illa omtyckt i andra delar av Sverige. För många är det lättare att tycka om dialekter som talas långt ifrån huvudstaden, exempelvis värmländska eller gotländska.

Privata erfarenheter

Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder. Vi kan förknippa en dialekt med en enskild individ, och vår attityd till dialekten blir då densamma som till personen som talar den. Är din bästa vän skåning får du troligen positiva vibrationer av andra som talar samma dialekt. Fördomar är många gånger omedvetna.

Läs mer:

  • Lars-Gunnar Andersson, 1985: Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont. Carlssons. 
  • Jan Einarsson, 2009: Språksociologi. Studentlitteratur. 
Uppdaterad 17 februari 2017