• Huvudmeny

Har alla svenskar en egen personlig dialekt?

Alla människor har ett unikt sätt att uttrycka sig på i tal och skrift och med sitt kroppsspråk. Med en språkvetenskaplig term kallas det för personens idiolekt (av grekiskans idios 'egen').

Faktorer som påverkar

En viktig faktor som påverkar idiolekten är den eller de dialekter man omgetts av under uppväxten eller senare i livet. Något annat som har stor inverkan är vilka sociala sammanhang och grupperingar man varit en del av. Könstillhörighet och ålder sätter också sin prägel på språket.

Idiolekten skapas alltså utifrån de intryck man får och de erfarenheter man gör under livets gång, utifrån vad man som individ hör, ser och läser.

Ens idiolekt formas delvis utan att man själv är medveten om det, men man kan också välja att ta avstånd från olika språkliga fenomen eller ansluta sig till dem och göra dem till sina egna.

Läs mer:

  • Jan Einarsson, 2009: Språksociologi. Studentlitteratur.
Uppdaterad 17 februari 2017