Nyorden blir till en kulturskatt

Nyordslistorna är en kulturskatt eftersom de säger något om samhället just den tiden. Det konstaterar språkvårdaren Ola Karlsson.

Ola Karlsson, rund bild

Nyordskrönika 2023. Gängvåld, inflation och klimathot präglade även 2023. Men också AI-teknikens utbredning och dejtninglivets trendord.

Ett tecken på gängens våldsspiral är att deras egen slang nu letat sig in på tidningssidorna, som klivare för person som begår brott på uppdrag av andra i ett kriminellt nätverk. Ska vi komma tillrätta med den empatibrist som är orsaken till mycket av det hänsynslösa våldet behöver fler våga bubbelhoppa, alltså lämna sin snäva tillvaro och sätta sig in i andra människors liv och perspektiv.

Våldet fanns även i bakgrunden av den korankris vi sett i Sverige 2023, där skändningar av Koranen ledde till oro för terrordåd. De dåden blir allt oftare digitala, och både Sverige och enskilda företag behöver värna sin cyberresiliens för att kunna stå emot it-attacker. Företagen bör också värna sitt renommé och inte bedriva handel med krigförande länder som Ryssland; i annat fall kan de beskyllas för att vara krigssponsorer som indirekt bidrar till krigets finansiering. Andra företag beskylls i stället för grön kolonialism, att den gröna omställningens behov av mineraler och metaller sker på bekostnad av urfolkens rättigheter till de landområden där en ny gruvindustri växer fram.

Inflationen fortsatte också att sätta spår under året, där de senaste årens krympflation och smygflation nu följdes av snikflation, att företag i stället för att höja priser tar bort rabatter och försämrar kvalitet och service på produkter och tjänster. Vi konsumenter kontrade med att vara multilojala och leta extrapriser och kunderbjudanden hos flera butikskedjor. Det ekonomiska läget har samtidigt skapat trenden deinfluencing där antiinfluerare i sociala medier avråder från dyra och undermåliga produkter.

På nätet brer också dejtninglivet ut sig på olika sätt, med en omfattande termflora av dejtningrelaterade ord. Ett exempel är situationship, en längre relation som befinner sig någonstans mellan romantiskt förhållande och vänskap. Att vi inte satsar fullt ut kan bero på icks, alltså drag eller beteenden hos den andra som man plötsligt finner frånstötande. Då är det kanske läge att i stället partnerleta efter en AI-klonad kopia av dig själv, som du promptat fram med hjälp av instruktioner till en chattbottjänst baserad på generativ AI.

En del av orden på vår lista förekommer även i norskan och danskan, och i danskan slussas många av nyorden via ordboken Nye ord i dansk snabbt in i vanliga ordböcker. Någon sådan ordning har vi inte i Sverige, varför många av orden på våra listor aldrig tar plats i ordböckerna. Det gör samtidigt nyordslistorna till en kulturskatt i sig, särskilt som orden ofta säger något om samhället just den tiden. Curla, mobildagis, rondellhund, swingpjatt, tamagotchi, yuppie och öråd. Vilka nyord utgör sådana tidsspeglar för dig?