Skarvdansen

Noter och text till leken, visan och dansen Skarvdansen, som upptecknades i Skutskär, Uppland av Wilhelm Gelotte (född 1859).

I arkivuppteckningen finns noter och text till Skarvdansen samt en beskrivning av folkleken som hörde till.

Läs hela arkivuppteckningen som pdf

Uppteckning 475:45: Skarvdansen Pdf, 864.9 kB.

Noter och vistext

Handskrivna noter och vistext.
Handskrivna noter.

Fakta

Plats: Skutskär, Uppland

Accessionsnummer: 475:45