Yngve

Yngve är ett nordiskt namn, en avledning till urgermanskt *Ingwaz och Inge.

I Snorres Heimskringla sägs att guden Frej även kallades Yngvi och att hans ättlingar benämndes ynglingar.

I den rikssvenska almanackan 11 februari och i den finlandssvenska 23 november.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1804
Starkaste tidsperiod: 1920—39

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.