Inge

Inge är ett nordiskt namn, en ursprunglig smekform till namn på Ing(e)‑. Namnet kan också vara utvecklat ur fornvästnordiskt Yngvi (se Yngve).

I den rikssvenska almanackan 11/2 och i den finlandssvenska 21/6. Som kvinnonamn är Inge en dansk form av Inga.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten iki
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.