Vilma (Wilma)

Vilma är en ursprunglig smekform till Vilhelmina.

Namnet är ett av de populäraste dopnamnen under de senaste åren. Bidragande till namnets spridning har möjligen Wilma i den tecknade amerikanska TV-serien The Flintstones (”Familjen Flinta”), som gick i svensk TV på 1960-talet med repriser på 1980-talet, varit. Kanske ännu mer kan namnets popularitet tillskrivas dottern i den populära TV-serien Skärgårdsdoktorn.

I den rikssvenska almanackan 26 maj.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1838
Starkaste tidsperiod: 1900—19, 2000—

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.