Vilhelmina (Wilhelmina)

Vilhelmina är en femininform till Vilhelm.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 26 maj, till minne av Fredrika av Baden (1781—1826), Gustav IV Adolfs drottning, som också hette Dorotea Vilhelmina.

Namnen Fredrika, Dorotea och Vilhelmina gavs också till tre socknar i Lappland. 

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1671
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.