Vilhelmina (Wilhelmina)

Vilhelmina är en femininform till Vilhelm.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: 1671
Starkaste tidsperiod: 1885–1929

Namnsdag

26 maj

till minne av Fredrika av Baden (1781–1826), Gustav IV Adolfs drottning, som också hette Dorotea Vilhelmina.

Namnen Fredrika, Dorotea och Vilhelmina gavs också till tre socknar i Lappland. 

Delar namnsdag med:

  • Vilma (namnlängden)
  • Helma, Helmi, Helmina, Hilma, Mina, Minna, Minnie (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 26 maj

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.