Veronica (Veronika, Weronica)

Veronika är ett latinskt namn, grekiskans Bereníke, ursprungligen Fereníkæ ’den segerbringande’.

Under medeltiden kom namnet att associeras med latinets vera icon ’den sanna bilden’, vilket ledde till uppkomsten av legenden om Veronika som torkade svetten från Jesu ansikte, när han bar sitt kors till Golgata. På svetteduken syntes sedan bilden av Jesus.

I den rikssvenska almanackan 30 maj och i den finlandssvenska 17 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1645
Starkaste tidsperiod: 1970—89

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.