Vera (Wera)

Vera är ett ryskt namn med betydelsen ’tro’. Sekundärt har det uppfattats som en form av latinets verus ’sann’. Vera kan också vara en ursprunglig smekform till Veronika.

I den rikssvenska almanackan 30 maj och i den finlandssvenska 4 augusti.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1847 Finland
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.