Verner (Werner)

Verner är ett tyskt namn, fornhögtyskt Warinheri. Förleden kan vara en beteckning på en germansk folkstam. Efterleden är ‑hari/‑heri ’härförare, krigare’.

Namnet har sannolikt fått spridning i Sverige genom Verner von Heidenstam (1859–1940).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1279
Starkaste tidsperiod: 1900–19, (1940–59)

Namnsdag

17 augusti

Delar namnsdag med:

  • Valter (namnlängden)
  • Verna, Volter (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 17 augusti

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.