Verner (Werner)

Verner är ett tyskt namn, fornhögtyskt Warinheri. Förleden kan vara en beteckning på en germansk folkstam. Efterleden är ‑hari/‑heri ’härförare, krigare’.

Namnet har sannolikt fått spridning i Sverige genom Verner von Heidenstam (1859—1940).

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 17 augusti.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1279
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.