Valter (Walter)

Valter är ett tyskt namn, fornhögtyskt Walthari/-heri, sammansatt av walt- (till verbet waltan ’styra, härska’) och ‑hari/‑heri ’härförare, krigare’.

En lågtysk form av Valter är Volter.

I den rikssvenska almanackan 17 augusti och i den finlandssvenska 29 januari.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen