Valter (Walter)

Valter är ett tyskt namn, fornhögtyskt Walthari/-heri, sammansatt av walt- (till verbet waltan ’styra, härska’) och ‑hari/‑heri ’härförare, krigare’.

En lågtysk form av Valter är Volter.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1910–29, 2005–

Namnsdag

17 augusti

Delar namnsdag med:

  • Verner (namnlängden)
  • Verna, Volter (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 29 januari

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.