Valfrid

Valfrid är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt walt- (till verbet waltan ’styra, härska’) och ‑frid 'fred, skydd'.

I både den rikssvenska och finlandssvenska almanackan 12 oktober. Namnet placerades 1719 på denna dag, egentligen en minnesdag för den helige Wilfrid, en engelsk missionär (död 709).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1715 Walfridus
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.