Manfred

Manfred är ett tyskt namn, sammansatt av fornhögtyskt man ’man, människa’ och ‑frid, fried ’fred, skydd’.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: 1829
Starkaste tidsperiod: 1900–19, 2010–

Namnsdag

12 oktober

Delar namnsdag med:

  • Valfrid (namnlängden)
  • Manfrid, Valfrida (utökade namnlängden)

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.