Torkel

Torkel är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor- och ett ord motsvarande fornvästnordiskt ketill ’kittelhatt, hjälm’.

I den rikssvenska almanackan 26 februari och i den finlandssvenska 11 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten þorkatil

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.