Torgny

Torgny är ett nordiskt namn, troligen ett ursprungligt binamn. Det är i så fall sammansatt av ord för ’åska’ (se Tor) och gny och betyder ’åskdån’, kanske avseende en person med stark röst.

En känd namnbärare var Torgny lagman, en i Snorre Sturlassons Heimskringla omtalad lagman för Tiundaland ca 1000. En annan var publicisten Torgny Segerstedt (1876—1945).

I den rikssvenska almanackan 26 februari och i den finlandssvenska 11 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten þurknus (genitiv)
Starkaste tidsperiod: 1940—59 Danmark

Om namnen