Torgny

Torgny är ett nordiskt namn, troligen ett ursprungligt binamn. Det är i så fall sammansatt av ord för ’åska’ (se Tor) och gny och betyder ’åskdån’, kanske avseende en person med stark röst.

En känd namnbärare var Torgny lagman, en i Snorre Sturlassons Heimskringla omtalad lagman för Tiundaland ca 1000. En annan var publicisten Torgny Segerstedt (1876–1945).

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift þurknus (genitiv) Danmark
Starkaste tidsperiod: 1940–59

Namnsdag

26 februari

Delar namnsdag med:

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 11 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.