Torbjörn (Thorbjörn)

Torbjörn är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor‑ och ‑björn. Torbjörn är ett av de vanligare mansnamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

I den rikssvenska almanackan 9 mars, till minne av kemisten Torbern Bergman (1735—84), och i den finlandssvenska 3 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten þorbiorn
Starkaste tidsperiod: 1950—69

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.