Torbjörn (Thorbjörn)

Torbjörn är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor‑ och ‑björn. Torbjörn är ett av de vanligare mansnamnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

Typ: oftast mansnamn
Tidigast belagt: runskrift þorbiorn
Starkaste tidsperiod: 1950–69

Namnsdag

9 mars

till minne av kemisten Torbern Bergman (1735–84).

Delar namnsdag med:

  • Torleif (namnlängden)
  • Torben (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 3 mars

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.