Torleif

Torleif är ett nordiskt namn, sammansatt av Tor- 'dunder, åska' och en efterled motsvarande fornsvenskt lef, fornvästnordiskt leifr ’arvinge, efterkommande’ (av urnordiskt *‑laibaR, ursprungligen ’något efterlämnat’).

Namnet var i äldre tid vanligt i Västnorden och har i Sverige traderats i den västliga formen; motsvarande fornsvenska form är Thorlef.

I den rikssvenska almanackan 9 mars.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten þorlaifR
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.