Sten

Sten är ett nordiskt namn, identiskt med ordet sten.

I den rikssvenska almanackan 14 december, till minne av Sten Stures (d.ä.) dödsdag. I den finlandssvenska almanackan 28 november.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten stain
Starkaste tidsperiod: 1930—49

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.