Sixten

Sixten är ett nordiskt namn, sammansatt av Sig 'seger' och ‑sten ’sten’.

I den rikssvenska almanackan 14 december och i den finlandssvenska 6 augusti.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: runsten sikstain
Starkaste tidsperiod: 1910—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.