Staffan

Staffan är en svensk ombildning av Stefan.

Staffansritten var ett traditionellt upptåg på annandag jul. Man både motionerade hästarna, som stått stilla i stallet över julen, och skaffade mat och dryck till Staffansölet under mellandagarna.

Namnet har kommit att få särskild anknytning till Hälsingland genom Sankt Staffan, hälsingarnas apostel på 1000-talet. (Han hette dock Stenfinn!)

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 26 december.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1330
Starkaste tidsperiod: 1940—59

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.