Stefan (Stephan)

Stefan är en form av latinets Stephanus, som kan härledas till grekiskans Stéfanos ’den krönte, den bekransade’.

Stefanos var den första martyren. Han kom i legenderna att hamna i de medeltida kyrkospelen som framställde Jesu födelse.

I en medeltida legend är han stalldräng hos Herodes och vattnar dennes hästar, när han får se stjärnan speglas i vattnet. Legenden om Staffan  stalledräng ligger till grund för den visa som brukar sjungas på annandagens morgon.

I både den rikssvenska och den finlandssvenska almanackan 26 december, till minne av martyren Stefanus.

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet Stephanus
Starkaste tidsperiod: 1960—79

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.