Siri

Siri är en yngre, vardaglig form av Sigrid.

August Strindbergs hustru skådespelerskan Siri von Essen (1850—1912), som egentligen var döpt till Sigrid, har säkerligen bidragit till namnets spridning i början av förra seklet.

I den rikssvenska almanackan 15 september och i den finlandssvenska 19 juni.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: 1690
Starkaste tidsperiod: 1900—19

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.