Sigrid

Sigrid är ett nordiskt namn, sammansatt av Sig‑ 'seger' ochfrid 'älskad'.

Namnet Sigrid förekommer i den nordiska sagalitteraturen. Bland annat anges Sigrid Storråda vara dotter till en västgötsk storman, gift med Erik Segersäll och mor till Olof Skötkonung. Uppgifterna är dock inte helt pålitliga, och Sigrid kan ha sammanblandats med den slaviska prinsessan Gunhild, som var Erik Segersälls hustru.

Sigrid är ett av de vanligare namnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

I den rikssvenska almanackan 15 september och i den finlandssvenska 19 juni.

Typ: kvinnonamn
Tidigast belagt: runsten sikriþ
Starkaste tidsperiod: 1885—1909

Om namnen