Sigrid

Sigrid är ett nordiskt namn, sammansatt av Sig‑ ’seger’ ochfrid ’älskad’.

Namnet Sigrid förekommer i den nordiska sagalitteraturen. Bland annat anges Sigrid Storråda vara dotter till en västgötsk storman, gift med Erik Segersäll och mor till Olof Skötkonung. Uppgifterna är dock inte helt pålitliga, och Sigrid kan ha sammanblandats med den slaviska prinsessan Gunhild, som var Erik Segersälls hustru.

Sigrid är ett av de vanligare namnen i de vikingatida nordiska runinskrifterna.

Typ: oftast kvinnonamn
Tidigast belagt: runskrift sikriþ
Starkaste tidsperiod: 1900–29, 2010–

Namnsdag

15 september

Delar namnsdag med:

  • Siri (namnlängden)
  • Sickan, Sigga (utökade namnlängden)

Namnsdag i finlandssvenska almanackan: 19 juni

Läs mer om namnsdagar:

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2024.