Olaus

Olaus är en latinsk form av Olav.

I den rikssvenska almanackan 19 april, till minne av Olaus Petri (död 1552).

Typ: mansnamn
Tidigast belagt: 1100-talet
Starkaste tidsperiod: 1920—29

Om namnen

Texten på sidan är hämtad från Förnamn i Sverige – kortfattat namnlexikon av Eva Brylla. Eftersom boken publicerades redan 2004 har delar av innehållet blivit föråldrat. Det gäller bland annat vissa termer, uppgifter om namnens nuvarande popularitet och deras ålder i Sverige. Arbete pågår på Isof med att ta fram en ny, reviderad upplaga av lexikonet, och vi planerar att uppdatera innehållet på webbplatsen under 2023.